Oficiální stránky Malého fotbalu Brno

Správní rada

Členové správní rady

Ing. Rosenbach Pavel Sirovátka Michal Mgr. Pazdera René
Ing. Pavel Rosenbach
spravnirada@malakopanabrno.cz
17. února 1984
Brno, Česká republika
předseda Správní rady
Dr. Filip Juda
spravnirada@malakopanabrno.cz
26. srpna 1983
Brno, Česká republika
člen Správní rady
Mgr. René Pazdera
spravnirada@malakopanabrno.cz
21. srpen 1986
Brno, Česká republika
člen Správní rady
     

Správní rada

 1. Funkční období je pětileté.
 2. Správní rada sdružení je složená ze tří členů BSMK, které volí členové valné hromady svazu. Volba člena Správní rady BSMK je platná, vysloví-li se pro ni nadpoloviční většina hlasujících.
 3. Správní rada si ze svých členů volí svého předsedu Správní rady.
 4. Radu svolává prezident sdružení podle potřeby nebo když o to požádá alespoň třetina členů Správní rady.
 5. Správní rada především:
  • aktualizuje a vydává stanovy sdružení, vydává interní dokumenty a rozhoduje o herních pravidlech, které však musí korespondovat s požadavky Asociace malého fotbalu ČR, ve které je sdružení začleněno a soutěžním řádu v rámci tohoto sdružení
  • rozhoduje o reprezentaci města Brna v malé kopané, počtu členů v Disciplinární komisi a počtu členů v dalších komisích a odděleních, spadajících pod toto sdružení. Stejně tak má právo zakládat a rušit jednotlivé komise a oddělení sdružení a volit členy do jednotlivých komisí a oddělení, vyjma těch, které volí valná hromada 
  • má právo svolávat jedntolivé komise a oddělení BSMK
  • je odvolacím orgánem proti rozhodnutí DK BSMK
  • rozhoduje o výši členského příspěvku, startovném pro soutěže, registračním poplatku hráče a případných dalších poplatcích
  • rozhoduje o rozpočtu sdružení
 6. Správní rada je usnášeníschopná, je - li přítomna minimálně polovina jejich členů.
 7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovny.
 8. Správní rada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, hlasuje - li pro něj minimálně polovina všech členů Správní rady. Při shodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady.
 9. Proti rozhodnutí SR BSMK se nedá odvolat. Je konečné.
 10. Člen SR BSMK není oprávněn hlasovat v případě, týká - li se odvolací řízení (na základě rozhodnutí DK BSMK) klubu, ve kterém působí nebo přímo jeho osoby.

Kontakt

Telefon: +420 724 291 544
E-mail: spravnirada@malakopanabrno.cz

Korespondenční­ adresa:
Brněnský svaz malé kopané
Správní rada
Hlinky 35
603 00 Brno

 

Přihlas svůj tým do nové sezóny v malém fotbalu a odcestuj s ním zdarma na Mistrovství Evropy!

vyplnit přihlášku více informací

Chcete být hráčem týmu malého fotbalu? Hledá Váš klub nové hráče? Využijte služeb našeho portálu!

Hledáme angažmá

Máte zájem stát se tím, kdo přímo řídí zápasy malého fotbalu? Vyplňte formulář a my Vás již zkontaktujeme.

vyplnit přihlášku více informací